zamiatarka spalinowa LPG do powierzchni magazynawych

Polski

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy KARCHER CENTER OCEAN

z Częstochowy.

 

DF-FPZ-0009/0102/JS/2016                                     Miasteczko Śląskie dnia 18 marca 2016

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do pisemnego konkursu ofert na dostawę:

Zamiatarki spalinowej LPG do powierzchni magazynowych

Orientacyjne wymagania techniczne ujęte są w załączniku do zapytania.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać: 

  1. cenę netto/szt na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. formę płatności,
  3. termin dostawy
  4. okres gwarancji

Informacji technicznych  w powyższej sprawie udzieli: Bartłomiej Hubisz tel. 32 2 888 444 wew. 898, mail – bhubisz@hcm.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopisek „Konkurs ofert na dostawę zamiatarki spalinowej LPG”  należy złożyć w Dziale Postępowań Zakupowych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna do dnia   31 marca 2016 do godziny 1300

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.