Zamocowanie przegrody wyk. wg. rys. 08-220-646a

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Zamocowanie przegrody wyk. wg. rys. 08-220-646a. - ilość 2 kpl.
- wykonanie 1 szt. do 31.07. i 1 szt. do 30.08.2014 r.
 
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Wiesław Cichoń  tel. 32 / 288 84 44 wew. 797,
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 / 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
  • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
  • wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo kontroli jakości, deklarację zgodności.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę netto,
  2. termin dostawy,
  3. warunki dostawy,
  4. warunki płatności,
  5. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 15.07.2014 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.