Zespół wentylacji obcej do silnika Sg 200; 220 V

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Zespół wentylacji obcej do silnika Sg 200; 220 V - ilość 3 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udzielają:
Tadeusz Mazur  tel. 32 / 288 84 44 wew. 800, i Grzegorz Ziora tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
  • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
  • karta gwarancyjna, DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę netto,
  2. termin dostawy,
  3. warunki dostawy,
  4. warunki gwarancji,
  5. kartę katalogową zespołu,
  6. warunki płatności.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 19.02.2013 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: