Przetargi

zakup olejów i smarów na 2013

Ref. konkursu ofert na zakup  olejów i smarów na rok 2013

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawy  olejów i smarów  w ilościach wg załączonego wykazu (wykaz w załącznikach poniżej).

Dostawy sukcesywne  na wywołanie mailem lub telefonicznie.

 

Polski

zakup odczynników chemicznych i sączków filtracyjnych

 

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym
konkursie ofert na dostawy  odczynników chemicznych i sączków filtracyjnych wg załączonego wykazu opiewającego potrzeby roczne  na 2013 r. (wykaz w załącznikach poniżej).

Dostawy sukcesywne  na wywołanie mailem lub telefonicznie.

Polski

konkurs ofert na zakup odczynników chemiznych i sączków filtracyjnych

HZ-241-        -JS/2012                                                 Miasteczko Śląskie 12.12.2012

 

 

 

 

Polski

Aparat do automatycznego miareczkowania cynku firmy METROHM model TITRINO PLUS 877

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy Metrohm Polska.

Polski

Wykonanie i dostawa kosza fi 150 z dyszą

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę P.P."BiS" Radzionków.

Polski

Dostawa wypałki z blachy St3

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę PW BUDREM z Chorzowa

Polski

Części elektryczne

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Firmy BALS-POLSKA Elektrotechnika Sp. z o.o.

 

Polski

Wykonanie ścian oporowych hali suszarni galeny.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału
w pisemnym konkursie ofert na: wykonanie ścian oporowych hali suszarni galeny.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pn.  ,,Zmiana sposobu użytkowania hali suszarni galeny na magazyn gipsu” opracowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe WELMAT Dionizy Krzepczak oraz pozwoleniem na budowę
Nr 886/12 z dnia 3.07.2012r
Zakres robót obejmuje:

Informacja o wyniku konkursu ofert:

Wybrano ofertę firmy Zakład Budowlany Eugeniusz Kliner z Tarnowskich Gór

Polski

Dostawa blach podestowych

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę Hurtowni Wyrobów Hutniczych FERONA.

Polski

Dostawa wapna hydratyzowanego, kamieni wapiennych, sorbentów do Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2013 roku.

Postępowanie zakupowe na dostawę wapna hydratyzowanego, kamieni wapiennych, sorbentów do Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2013 roku dostępne jest pod adresem:
 
 
Undefined

Strony

Subscribe to RSS - Przetargi