Przetargi

Przewód odciągowy chłodnicy zawrotów. wyk. wg rys. nr II/B-115-00

Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław
Polski

konkurs ofert na szczeliwa ceramicznego Szczeliwo GLI - Cer 1200 15x15

 

 

 

DF-FPZ/0009/103/JS/2014                                                        Miasteczko Śląskie 24 lutego  2014

 

Polski

Zestaw kół napędowych przenośnika 2.25. wyk. wg rys. nr 1947-02-0-00a

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Zestaw kół napędowych przenośnika 2.25. wyk. wg rys. nr 1947-02-0-00a
    poz. 4,7,10,11.  – 1 kpl.
- zestaw dostarczyć zmontowany wraz z oprawami łożyskowymi.
- w ofercie podać nazwę producenta łożysk
- termin dostawy: 28.03.2014 r.
Polski

Części zamienne do pieca zapłonowego maszyny spiekalniczej

Informacja o wyniku konkursu ofert

Wybrano ofertę firmy TASTA ARMATURA
Polski

Balansjer; Wał Ø 180x475; Wał Ø 180x403 wyk. wg rys.

Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław
Polski

konkurs ofert na szczeliwa ceramicznego GLI Ceram fi 40 mm

 

 

 

DF-FPZ/0009/93/JS/2014                                                         Miasteczko Śląskie 20 luty 2014

 

Polski

Dostawa wyposażenia trzech komór Elektrofiltra Suchego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Wyposażenie trzech komór Elektrofiltra Suchego.
Zakres dostawy: 
  1. zespół elektrod zbiorczych 9x480 wyk. wg rys. 1-3060,                       60 kpl,
  2. elektroda ulotowa 4320x 6000 wyk. wg rys. 1-3055,                            57 kpl,
  3. rama nośna elektrod ulotowych – wlotowa wyk. wg rys. 1-3057,           3 szt,
  4. rama nośna elektrod ulotowych – wylotowa wyk. wg rys. 1-3056,         3 szt,
  5. belka zawieszeniowa elektrod zbiorczych wyk. wg rys. 2-2407              60 szt.
Dokumentacja techniczna do wglądu w Wydziale MM
Polski

"Remont główny PS w miesiącu maju 2014 roku na wydziale PSP”

PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 28.03.2014R.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: remontu głównego PS wg załączonego zakresu robót  (załącznik nr 1).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Undefined

Wyposażenie 2 pól odpływowych rozdzielni 6kV w SO-41 (dwusystemowa)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na   : 
Wyposażenie 2 pól odpływowych rozdzielni 6kV w SO-41 (dwusystemowa).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy P.P.U.H. EKO-ENERGIA Sp. z o.o. z Krakowa.
Polski

Stała konserwacja oraz konserwacje rozszerzone o naprawy bieżące i awaryjne 5 szt. dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym oraz dźwigu towarowego z napędem hydraulicznym, zainstalowanych w obiektach HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Stałych konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne  5 szt. dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym oraz dźwigu towarowego z napędem hydraulicznym, zainstalowanych w obiektach HCM S.A.
 
a)Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (4 przystanki); Nr rej. 310900880
b)Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (2 przystanki); Nr rej. 310900878
c)Dźwig towarowo-osobowy Q 1,6T – PSP (NAMIAROWNIA); Nr rej. 310904805
d)Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSP (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 310904353
e)Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSK (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 3109004780
f)Dźwig hydrauliczny Q 3,2T – PSP (MAGAZYN CYNKU); Nr rej. 310907784
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy  ERGO-SERViCE z Bielska - Białej.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Przetargi