Zakup materiałów

konkurs ofert na blachę podestową

DF-FPZ/0009/331/2014                                                         Miasteczko Śląskie 5 września 2014r.

 

 

 

 

Ref. konkursu ofert na zakup blachy podestowej

Polski

konkurs na zakup kształtowników zamkniętych

DF-FPZ/0009/326/2014                                                                  Miasteczko Śląskie 3 września 2014r.

 

 

 

Polski

Tokarka uniwersalna MARCOSTA OPTI D 320x630

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Tokarka uniwersalna MARCOSTA OPTI D 320x630, nr katalogowy 3400633.
Dane techniczne tokarki:
 • moc silnika 1,5kW/50Hz,
 • odległość pomiędzy kłami 630 mm,
 • wymiary 1420x750x1350 mm,
 • pozostałe parametry zgodnie z kartą katalogową.
Polski

Gracka do czyszczenia rynien wyk. wg rys. nr III-E-014-00

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Gracka do czyszczenia rynien wyk. wg rys. nr III-E-014-00  - 40 szt.
- termin dostawy:     20 szt. do 19.09.2014r.
                                   20 szt. do 15.10.2014r.
Polski

Płyta frontowa wyk. wg rys. 08-271-3b

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Płyta frontowa wyk. wg rys. 08-271-3b  - 1 szt.
Polski

blacha podestowa

 

 

 

DF-FPZ/0009/319/2014                                                         Miasteczko Śląskie 26 sierpnia  2014

 

 

 

 

Polski

podkłady kolejowe

DF-FPZ/0009/318/2014                                                         Miasteczko Śląskie 26 sierpnia  2014

 

 

 

 

Ref. konkursu ofert na zakup podkładów kolejowych

Undefined

Wykonanie odtworzeniowe warunków biologicznych wegetacji roślin i przywrócenie walorów przyrodniczych terenu poprzemysłowego.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie odtworzeniowe warunków biologicznych wegetacji roślin i przywrócenie walorów przyrodniczych terenu poprzemysłowego.
Zakres usługi obejmuje:
 1. dostawę ziemi ogrodowej w ilości 1600 – 1800 Mg,
 2. wymieszanie ziemi z ustabilizowanymi osadami ściekowymi w stosunku 50 / 50%
- osady dostarcza HCM S.A.,
 1. formowanie wierzchowiny terenu równomierną warstwą o miąższości do 30 cm.
Polski

Wspornik i i II wyk. wg. rys III-A-290-00, III-A-291-00

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Wspornik I wyk. wg rys. nr III-A-290-00, ilość – 8 szt.
 2. Wspornik II wyk. wg rys. nr III-A-291-00, ilość – 10 szt.
Omodelowanie odlewnicze w posiadaniu HCM S.A.
Polski

Korpus – część dolna wyk. wg rys. nr A1101810a

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Korpus – część dolna wyk. wg rys. nr A1101810a  - 1 szt.
- termin dostawy: do dnia 31.10.2014 r.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup materiałów