Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Remont silnika elektrycznego typ: SLg160M-2A

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika elektrycznego typ: SLg160M-2A, Nr fabr:AC078508, U: 400V 100 Hz, P: 22kW, In: 40.6A, 5890 obr/min

I Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

II  Zakres remontu silnika:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F,

Polski

Wykonanie pełnego projektu pn. „Zmiana zasilania odbiorów 400/230 VAC i 500 VAC z OPT-23.1 na SO-26”

kHuta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Zadanie inwestycyjne:
Wykonanie pełnego projektu pn. „Zmiana zasilania odbiorów 400/230 VAC i 500 VAC z OPT-23.1 na SO-26”


Projekt powinien zawierać:
A. Projekt rozdzielni 500VAC w SO26
B. Projekt kanału kablowego
C. Projekt linii kablowych
D. Przedmiar oraz szczegółowy kosztorys inwestorski (wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych)    
E. Uzgodnienia i pozwolenia


Ad. A

Polski

Wykonanie układu zasilania i sterowania linii do produkcji stopów ZnAl na podstawie dokumentacji wykonawczej

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie układu zasilania i sterowania linii do produkcji stopów ZnAl na podstawie dokumentacji wykonawczej nr: 34-15-391_R00; 34-15-392_R00 i 34-15-393_R00.

Zakres prac:
1. Wyposażenie pola nr 26 rozdzielni 6kV w SO41.
2. Wykonanie instalacji zasilania transformatora Pieca Indukcyjnego 6kV ze Stacji Oddziałowej SO-41, pole nr 26.

Polski

Remontu silnika średniego napięcia Silnik elektryczny typ Sh355H4C; 250 kW; 1487 obr/min; 6 kV

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika średniego napięcia  
Silnik elektryczny typ Sh355H4C; 250 kW; 1487 obr/min; 6 kV

I Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) transport silnika do remontu,

Polski

Remontu silnika średniego napięcia - wentylator 2.160 PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika średniego napięcia  - wentylator 2.160 PSK
Silnik typu: Sh400H8B; 315kW; 743 obr/min; 6kV; nr. spawany:146-Y-8


I  Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
a) Załadunek silnika  z magazynu.
b) Transport silnika do remontu.

Polski

Remont silnika średniego napięcia – silnik wentylatora 2.156

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika średniego napięcia – silnik wentylatora 2.156
Silnik typu: SZDc 198 t; 250kW; 6kV; 735obr/min; nr fabryczny 61025; nr sp. 146-X-8,I  Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
a) załadunek silnika  z magazynu,

Polski

Remont silnika typu „Bułgar” KT3317-30/6 ; nr fabryczny: 302448; 8,5 kW; 500V; 960 obr/min; nr spawany: 39/35-J-5

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika typu „Bułgar” KT3317-30/6 ; nr fabryczny: 302448 ; 8,5 kW; 500V; 960 obr/min;  nr spawany: 39/35-J-5

I   Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

II  Remont silnika:
a) załadunek silnika z magazynu,
b) przezwojenie uzwojeń stojana w klasie F,

Polski

Remont silnika elektrycznego nr spawany: 126-X-14

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika elektrycznego nr spawany: 126-X-14
EMIT
Nr Fabryczny: 127396
Typ: SF 355X-4
Moc: 250 kW
In: 29,2 A
U: 6000 V
1485 obr/min
Waga 1980 kg


I Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:

Polski

Wykonanie i wymiana napędu zgarniacza osadnika Dore’a instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków w HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie i wymiana napędu zgarniacza osadnika Dore’a instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków w HCM S.A.

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony i uzgodniony z Oferentem po rozstrzygnięciu przetargu.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Polski

Remont pieca zapalaczki

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont pieca zapalaczki

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

Preferowany termin realizacji prac: 15.01.2018r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony i uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług