Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Remont podestu betonowego w rejonie kruszarki zębatej w Hali Spiekalni

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Remontu podestu betonowego w rejonie kruszarki zębatej w Hali Spiekalni
Zakres prac - Załącznik nr 1 - można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Przewidywany termin realizacji prac: do 15.12.2017 r.

Polski

Projekt techniczny, dostawa oraz montaż instalacji tlenowej do przepalania otworu spustowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Projektu technicznego, dostawę oraz montaż instalacji tlenowej do przepalania otworu spustowego. – Zakres prac oraz schemat instalacji lancy tlenowej Załącznik nr 1 - można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Termin realizacji:
- wykonanie projektu - do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia,

Polski

Remont górnego zamknięcia olejowego z ciągiem prowadzącym

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Remontu górnego zamknięcia olejowego z ciągiem prowadzącym wg załączonego zakresu robót  - Załącznik nr 1.
Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.
Termin realizacji: do 15.11.2017

Polski

Postój technologiczny w miesiącu listopadzie 2017 roku na wydziale PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : remontu urządzeń Wydziału PSK wg załączonego zakresu robót  - Załącznik nr 1.KŁADANIA

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.10.2017R.

Polski

Odśnieżanie dachów na terenie HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Odśnieżanie dachów z zalegającego śniegu i lodu na obiektach HCM S.A.
Polski

Odśnieżanie terenu HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie odśnieżania chodników, placów wokół biurowca, markowni, działu BHP oraz przystanku autobusowego znajdujących się na terenie HCM S.A.
Polski

Wymiana linii kablowej 6kV od GSZ-2 p.5 do SO-43 p.6

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę linii kablowej 6kV (3 kable) od GSZ-2 p.5 do SO-43 p.6

Zakres prac:
1. Odkrycie i zakrycie kanałów kablowych na trasie kabli.
2. Wykonanie mocowań kabli w szybach kablowych.
3. Demontaż istniejących kabli 6 KV  (YAKY 3x240 ) ułożonych w :
  a) kanałach w stacjach GSZ2 i SO43 (ok. 60m)
  b) kanale kablowym z przepustami od GSZ2 (ok. 280)
  c) estakadzie głównej PN-PD (0k. 300m)

Polski

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego układu ciągłego pomiaru stężenia kwasu siarkowego w warunkach przemysłowych - Fabryka Kwasu Siarkowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Dobór, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego układu ciągłego pomiaru stężenia kwasu siarkowego w warunkach przemysłowych - Fabryka Kwasu Siarkowego.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.10.2017r.

Wytyczne techniczne:
- pomiar w jednostkach koncentracji  %
- zakresy pomiarowe   72 - 80 % , 92 - 98,5 %, 95 - 99,5 %

Polski

Remont pola 6kV nr 5 w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont pola 6kV nr 5 w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2

Zakres prac:
1. Wykonanie remontu pola odpływowego z wyposażeniem zgodnie z posiadaną dokumentacją.
2. Wymiana kompletu blokad i napędów odłączników systemowych.
3. Podłączenie obwodów wtórnych pola do układu zdalnej sygnalizacji położenia wyłączników i pomiaru prądu.
4. Wykonanie prób i pomiarów odbiorczych oraz uruchomienie pola.

Polski

Odtworzenie instalacji podnoszenia bram wjazdowych odmrażalni

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Odtworzenie instalacji podnoszenia bram wjazdowych odmrażalni

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 8.11.2017R.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług