Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej – oświetlenie hali produkcyjnej PSP, ORC

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej – oświetlenie hali produkcyjnej PSP, ORC

Charakterystyka obiektu:
1. Wydział Pieca Szybowego – hala produkcyjna – oświetlenie 24h; 108 szt. opraw:
a) 25 opraw przymocowanych na filarach budynku,
- oświetlające przejścia na wysokości 3,6m
b)  83 prawy przymocowane do konstrukcji obiektu
- oświetlające obiekt na różnych wysokościach,
- średni odstęp  - 6m,

Polski

Malowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych budynku PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Malowanie pomieszczeń socjalnych i biurowych budynku PSK.
 
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE JAROSŁAW ROSIAK Z KALET.
Polski

Wykonanie projektu oraz wymiana gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego wzdłuż FKS

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na Wykonanie projektu oraz wymianę gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego wzdłuż FKS w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie S.A.  
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: IREX-GAZ SP. Z O.O. Z CHORZOWA.
UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.06.2017R.
Polski

Wymiana zadaszenia przenośników taśmowych na Wydziale PSP, czyszczenie konstrukcji stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wymianę zadaszenia przenośników taśmowych na Wydziale PSP, czyszczenie konstrukcji stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne.
Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: TERMOBUD PLUS Z MIELCA.
Polski

Wymiana elewacji budynku wywrotnicy wagonowej wraz z czyszczeniem i zabezpieczeniem konstrukcji stalowej budynku

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wymianę elewacji budynku wywrotnicy wagonowej wraz z czyszczeniem i zabezpieczeniem konstrukcji stalowej budynku.
Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1.
Przewidywany termin realizacji prac: do 14.08. 2017 r.
Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
Polski

Wykonanie izolacji akustycznej obudowy wentylatora WPW63

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Wykonanie izolacji akustycznej obudowy wentylatora WPW63.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC.
Polski

Wymiana wymurówki w okrężnicy rurociągu gorącego dmuchu PS

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymiana wymurówki w okrężnicy rurociągu gorącego dmuchu PS

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : "PIEC-BUD" SP. Z O.O. Z LEGNICY.

Polski

Remont urządzeń węzła mokrego odpylania

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont urządzeń węzła mokrego odpylania

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Polski

Wykonanie prac remontowych: wymurówka Skrubera i prace chemoodporne

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie prac remontowych: wymurówka Skrubera  i prace chemoodporne

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY CHEMEKO Z GLIWIC.

Polski

Wymiana przewodu odciągu gazów do FKS oraz wymiana przewodów wlotowych elektrofiltrów

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wymianę przewodu odciągu gazów do FKS oraz wymianę przewodów wlotowych elektrofiltrów

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług