Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Wymiana słupa podtrzymującego rurociąg gazu poredukcyjnego w rejonie składowiska kamienia miedziowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wymianę słupa podtrzymującego rurociąg gazu poredukcyjnego w rejonie składowiska kamienia miedziowego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : Z.U.H. "MELBUD I" SP. J. Z TARNOWSKICH GÓR.

Polski

Wykonanie i wymiana stalowych koryt spływowych instalacji technologicznej PS

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie i wymianę stalowych koryt spływowych instalacji technologicznej PS.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC.
Polski

Wykonanie i wymiana górnej części pancerza Pieca Szybowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie i wymianę górnej części pancerza Pieca Szybowego.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY :"PIEC-BUD" Z LEGNICY.

Polski

Wykonanie oraz montaż instalacji gazu poredukcyjnego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie oraz montaż instalacji gazu poredukcyjnego

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HPR HARPEX SP. Z O.O. Z CHORZOWA.

Polski

Remont lei zasypowych koksu 10 x 500kg

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont lei zasypowych koksu 10 x 500kg.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : "HKS ODRA" SP. Z O.O. Z MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO. 

Polski

Wykonanie projektu technicznego modernizacji prasy hydraulicznej produkcji radzieckiej typu 6328

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie projektu technicznego modernizacji prasy hydraulicznej produkcji radzieckiej typu 6328, dostosowującego do aktualnie obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania.
UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZADANIA.
Polski

Dobór, wykonanie i zabudowę osłon zabezpieczających maszyny przemysłowe (tokarka, frezarka, wiertarka, szlifierka) użytkowane w HCM, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Dobór, wykonanie i zabudowę osłon zabezpieczających maszyny przemysłowe (tokarka, frezarka, wiertarka, szlifierka) użytkowane w HCM, zgodnie z obowiązującymi przepisami
UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.07.2017R.
Polski

Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz metrologicznej, przedstawienie do akceptacji projektu i kosztu remontu wagi kolejowej według załączonego zakresu.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz metrologicznej, przedstawienie do akceptacji projektu i kosztu remontu wagi kolejowej według załączonego zakresu.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALNYCH "TORFBUD" DAWID SZOPA Z CHORZOWA.

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 21.04.2017R.
Polski

Remont podestów Elektrofiltra Suchego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont podestów Elektrofiltra Suchego

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1
Termin realizacji: kwiecień – maj 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.

Polski

Czyszczenie chemiczne dysz gorącego dmuchu fi 125

.Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Czyszczenie chemiczne dysz gorącego dmuchu fi 125 - 14 szt.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ELDROCHEM SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług