Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Remont silnika średniego napięcia – silnik wentylatora 2.156

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silnika średniego napięcia – silnik wentylatora 2.156
Silnik typu: SZDc 198 t; 250kW; 6kV; 735obr/min; nr fabryczny 61025; nr sp. 146-X-8,I  Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
a) załadunek silnika  z magazynu,

Polski

Remont silnika typu „Bułgar” KT3317-30/6 ; nr fabryczny: 302448; 8,5 kW; 500V; 960 obr/min; nr spawany: 39/35-J-5

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika typu „Bułgar” KT3317-30/6 ; nr fabryczny: 302448 ; 8,5 kW; 500V; 960 obr/min;  nr spawany: 39/35-J-5

UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.10.2017R.

Polski

Remont silnika elektrycznego nr spawany: 126-X-14

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu silnika elektrycznego nr spawany: 126-X-14
EMIT
Nr Fabryczny: 127396
Typ: SF 355X-4
Moc: 250 kW
In: 29,2 A
U: 6000 V
1485 obr/min
Waga 1980 kg


I Weryfikacja oraz ekspertyza (orzeczenia):
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:

Polski

Wykonanie i wymiana napędu zgarniacza osadnika Dore’a instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków w HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie i wymiana napędu zgarniacza osadnika Dore’a instalacji neutralizacji i odtalowania ścieków w HCM S.A.

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony i uzgodniony z Oferentem po rozstrzygnięciu przetargu.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Polski

Remont pieca zapalaczki

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont pieca zapalaczki

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.

Preferowany termin realizacji prac: 15.01.2018r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony i uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Polski

Remont mechaniczny dmuchaw KKK nr 1 i 2

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont mechaniczny dmuchaw KKK nr 1 i 2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZAKŁAD TECHNICZNO - HANDLOWY "TECH-MIAR" Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.

Polski

Termomodernizacja elewacji południowej i zachodniej budynku biurowego HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Termomodernizacja elewacji południowej i zachodniej budynku biurowego  HCM S.A.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac: Październik 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Polski

Remont budynku biurowego HCM S.A. wraz z instalacjami: klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznymi i teletechnicznymi.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont budynku biurowego  HCM S.A. wraz z instalacjami: klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznymi i teletechnicznymi.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac: Październik 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Polski

Opracowanie projektu remontowo - modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na: opracowanie projektu remontowo - modernizacyjnego Budynku socjalnego Głównego Energomechanika.
Polski

Pomiar krotności wymiany powietrza w szatniach budynku wydziału Pieca Szybowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Pomiaru krotności wymiany powietrza w szatniach budynku wydziału Pieca Szybowego.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA "SILESIA LAB" Z KATOWIC.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług