Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Wykonanie przeglądów szczegółowych stanu technicznego kominów o wysokości h= 120 m

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie przeglądów szczegółowych stanu technicznego kominów o wysokości
h= 120 m.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : USŁUGI BUDOWLANE I WYSOKOŚCIOWE "DRABEX" JERZY DRABEK Z BIELSKO-BIAŁA.

Polski

Regenerację ogniw łańcucha zgrzebłowego T-150mm i T-142 mm

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Regenerację ogniw łańcucha zgrzebłowego T-150mm i T-142 mm

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : "HKS ODRA" SP. Z O.O. Z MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

Angielski

Dostawa, demontaż istniejącego, zabudowa nowego zestawu wirującego wraz z silnikiem i instalację zasilającą wentylatora granulacji żużla typu WPT 56

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na :
Dostawę, demontaż istniejącego, zabudowę nowego zestawu wirującego wraz z silnikiem i instalację zasilającą, wentylatora granulacji żużla typu WPT 56.
Obudowa wentylatora wykonana z izolacją akustyczną.
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18.08.2017R.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : BUDOSERWIS Z.U.H. SP. Z O.O. Z CHORZOWA.
Polski

Remont wagi kolejowej

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remontu wagi kolejowej.
Zakres prac przedstawia Załącznik nr 1.
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 16.08.2017R.
 
Polski

Naprawa istniejącej oraz budowa nowej kanalizacji odwadniającej SO-42

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Naprawę istniejącej oraz budowę nowej kanalizacji odwadniającej SO-42

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : Z.U.H. "MELBUD I" SP.J. Z TARNOWSKICH GÓR

Polski

Wykonanie regeneracji siłownika fi.200 prasy PK100 Instalacji Odsiarczania Gazów

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie regeneracji siłownika fi.200 prasy PK100 Instalacji Odsiarczania Gazów

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O. Z MYSLOWIC.

Polski

Remont odcinka dolnego pasa płaszcza stalowego zbiornika kwasu V – 2100

.Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont odcinka dolnego pasa płaszcza stalowego zbiornika kwasu V – 2100; nr fabr. 20; nr ewidencyjny 270090013

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY "PREMONT" SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Polski

Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie PM – SO_26

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie PM – SO_26

Zakres prac:
1. Wciągnięcie rury osłonowej RHDPE 32/2,9 wewnętrznie rowkowanej z warstwą poślizgową z linką do istniejącej kanalizacji teletechnicznej – 330 m  
2. Udrożnienie rur teletechnicznych od studni F 11 w kierunku studni kablowej multikanału – 53 m  

Polski

Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Remont uszkodzonych studni kablowych teletechnicznych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : P.W. PROZBYT Z RADZIONKOWA.

Polski

Wykonanie badań nieniszczących stałego zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza o pojemności 8m3, nr fabryczny 22906, nr ewidencyjny N 2309011760 oraz pompy zbiornikowej o pojemności 402l typu 900/b/250-Wa, nr fabryczny 139/400/A/08/2008, nr ewidencyj

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie badań nieniszczących stałego zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza o pojemności 8m3, nr fabryczny 22906, nr ewidencyjny N 2309011760 oraz pompy zbiornikowej o pojemności 402l typu 900/b/250-Wa, nr fabryczny 139/400/A/08/2008, nr ewidencyjny N 2309017820.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : LABORATORIUM SPAWALNICZE "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. Z CZĘSTOCHOWY.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług