Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Wykonanie i zabudowa nowej instalacji odbioru pyłów z ES

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na: 
Wykonanie i zabudowę nowej instalacji układu odbioru pyłów z Elektrofiltra Suchego.
Polski

Remont i konserwacja armatury na instalacji wody chłodniczej i obiegowej

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remontu i konserwacji armatury na instalacji wody chłodniczej i obiegowej.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy MELBUD I z Tarnowskich Gór.
Polski

Czyszczenie i remont aparatów rozpryskowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
1.Czyszczenie i remont aparatów rozpryskowych na chłodni czterocelkowej WUG (3*96szt.)
2.Usunięcie zalegających odpadów z wnętrza chłodni.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy MELBUD I z Tarnowskich Gór.
Polski

Likwidacja betonowego zbiornika szczelinowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na: likwidację betonowego zbiornika szczelinowego.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firma Developer i Recycling Sp. z o.o. z Zabrza.
 
 
Polski

Częściowa wymiana kolektora stalowego zasilającego czterocelkową chłodnię wentylatorową PS

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie częściowej wymiany kolektora stalowego zasilającego czterocelkową chłodnię wentylatorową PS.
UWAGA : PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 21.04.2015R.
Polski

Czyszczenie instalacji wody chłodniczej PS i WUG

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Czyszczenia instalacji wody chłodniczej PS i WUG.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy EWELKAN z Trzebini.
Polski

Projekt demontażu i rozbiórki zbiornika wieżowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Dokumentacji projektowej demontażu i rozbiórki zbiornika wieżowego na wodę V 1200 m3.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Developer i Recykling z Zabrza.
Polski

Regeneracja ogniw łańcucha zgrzebłowego T-150 mm i T-142

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Regeneracji ogniw łańcucha zgrzebłowego T-150 mm ok 40m i T-142 ok 10m
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "HKS ODRA" Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego.
Polski

Remont silnika pompy szlamu M09

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Remontu silnika pompy szlamu M09 Odchlorowanie
1.Silnik elektryczny typ 4Sg225M-4; nr fabryczny: 11175213; 45kW; 500V;  1475 obr/min; nr spawany: 125-PI-13 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy ZPRE "JEDLICZE" z Jedlicz.
Polski

Dostawa i montaż suwnicy- nowa Hala ORC

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Dostawę i montaż suwnicy natorowej jednodźwigarowej z elektrowciągiem Q=5T na hali magazynowo – warsztatowej (część niska) – Nowa Hala ORC.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy FORTECH S.C. z Praszki.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług