Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Czyszczenie instalacji technologicznej neutralizacji ścieków kwaśnych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Czyszczenie instalacji technologicznej neutralizacji ścieków kwaśnych
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy EWELKAN z Trzebini.
Polski

Usunięcie zanieczyszczeń oraz czyszczenie chemiczne wewnętrznej powierzchni zbiornika magazynowego kwasu siarkowego „A” V=2100 m3.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: usunięcia zanieczyszczeń oraz czyszczenia chemicznego wewnętrznej powierzchni zbiornika magazynowego kwasu siarkowego „A” V=2100 m3.
Wszystkie materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
Termin realizacji: pilne (do uzgodnienia z inspektorem nadzoru).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Polski

Wymiana konstrukcji klatki schodowej na filtrze workowym

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wymianę konstrukcji klatki schodowej na filtrze workowym
  - ceownik 100: 750 kg
  - blacha podestowa gr. 8mm: 2300kg
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "MJD" Agencja Energetyczna - Kozy.
Polski

Remont jednej celki czterocelkowej chłodni wentylatorowej WUG

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu jednej celki czterocelkowej chłodni wentylatorowej WUG o znamionowym obciążeniu 2400 m3/h.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Przedsiebiorstwo Usługowo Handlowe "WOD-PRZEM" s.c. z Torunia.
Polski

Wykonanie podestów wokół osadnika Dore’a nr 2 PS

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie podestów wokół osadnika Dore’a nr 2 PS.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "MJD" Agencja Energetyczna - Kozy. 
Polski

Remont KPO

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu KPO.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław.
 
Polski

Wymiana odcinka przewodu gazów bogatych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wymiany odcinka przewodu gazów bogatych.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT Sp. z o.o. z Katowic (wariant II oferty)
Polski

Wymiana wymurówki okrężnicy rurociągu gorącego dmuchu PS – Maj 2015r

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Wymiany wymurówki okrężnicy rurociągu gorącego dmuchu PS – strona wschodnia 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Polski

Wymiana i wulkanizowanie taśm gumowych podajnika Schencka– Maj 2015r

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Wymiany i wulkanizowania taśm gumowych podajników Schencka 
Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 3.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy REMA - POL II z Wojkowic.
Polski

Wymiana przewodu i króćca – Maj 2015r

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
1.Wymiana przewodu I – nr projektu F-S 1119
2.Wymiana króćca przejściowego nr 1, nr rys: 06-5376-4
3.Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową i nawierzchniową.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "PIEC-BUD" z Wrocławia.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług