Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Remont konstrukcji nośnej pod kondensatorem ołowiu – Maj 2015

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont konstrukcji nośnej pod kondensatorem ołowiu – Maj 2015” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 marca 2015 r. godz. 12.00.
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie remontu konstrukcji nośnej pod kondensatorem ołowiu zgonie z projektem naprawczym KON-001
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy BUDOSERWIS - Chorzów.
Undefined

Przezwojenie cewek hamulca tarczowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
1.Przezwojenia cewek hamulca tarczowego typ HZe 132b; 500V – 2szt.
2.Przezwojenie cewki hamulca tarczowego typ HzYg 112; 500V – 1 szt.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy ELEKTRO-JONERT z Kalet.
Polski

Wymiana odgromników w komorze transformatora 110kV głównej stacji zasilania GSZ-2 – Maj 2015

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Wymiany odgromników w komorze transformatora 110/6kV głównej stacji zasilania GSZ-2.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy OPA-LABOR Sp. z o.o. z Siemianowic Śl.
Polski

Badanie oleju transformatorów

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie badań oleju transformatorów
1.Transformator 110/6 kV  16 MVA 4szt.
2.Transformator 6/0,5 kV 1000 kVA 1szt.
3.Transformator 6/0,5 kV 1600 kVA 1szt.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy OBRE Sp. z o.o. z Piekar Śląskich.
Polski

Remont przewodu kominowego AK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Remontu przewodu kominowego AK wg załączonego zakresu prac  - Załącznik nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Polski

Badanie termograficzne systemu elektroenergetycznego HCM

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie badania termograficznego systemu elektroenergetycznego Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. – raport (transformatory i podstawowe rozdzielnie)
Wykaz obiektów do badań termograficznych został zawarty w Załączniku nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "MJD" AGENCJA ENERGETYCZNA z Kozy.
Polski

Remont komór Elektrofiltra Mokrego – postój główny w miesiącu maju 2015 roku na wydziale PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Remontu komór Elektrofiltra Mokrego Io (komora nr 1 i 2) i IIo (komora nr 4÷6) wg załączonego zakresu prac  - Załącznik nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy PREMONT z Katowic.
Polski

Postój technologiczny w miesiącu maju 2015 roku na wydziale PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : remontu urządzeń Wydziału PSK wg załączonego zakresu robót  - Załącznik nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert w załączniku.
 
Polski

Remont pasażu przenośnika 2.4

Huta Cynku „miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu pasażu przenośnika 2.4.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy BUDOSERWIS z Chorzowa.
Polski

Odnowienie powłok antykorozyjnych konstrukcji kabiny na suwnicy hakowej Q=20T

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na: 
Wykonanie odnowienia powłok antykorozyjnych konstrukcji kabiny na suwnicy hakowej Q=20T o nr rej. 330930022 na Wydz. PSK (rozdrabialnia).
W zakres robót wchodzi piaskowanie i malowanie konstrukcji kabiny: warstwa podkładowa i nawierzchniowa kolor żółty - około 25m2
Przewidywany termin realizacji prac: do 26 lutego 2015 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
Protokół odbioru robót zostanie sporządzony po wykonaniu sprawdzenia poprawności wykonania robót (miernik grubości powłok antykorozyjnych) oraz pozytywnym odbiorze suwnicy przez UDT.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy RAFEX z Siemianowic Śląskich.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług