Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału 
w pisemnym konkursie ofert na  wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy. 
Przewidywany zakres pomiarów: 
• na 9 stanowiskach pracy kadm,
• na 1 stanowisku pracy arsen.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy EKOLAB Sp. z o.o. z Katowic.
Polski

Wymiana torowiska wozu rewersyjnego T-10

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wymiany torowiska wozu rewersyjnego T-10 wg projektu nr 06-2843-1a.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Polski

Wykonanie i montaż instalacji opalania podgrzewaczy koksu

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie i montaż instalacji opalania podgrzewaczy koksu wg projektu nr 06-2980-1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PROMONTIN z Kielc.
Polski

Wykonanie i montaż komina upustowego Ø760 z zamknięciem

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie i montaż komina upustowego Ø760 z zamknięciem wg projektu nr 06-3118-6, 06-3118-44.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy REMUR-RUDNIKI z Rudnik.
Polski

Remont torowiska wozu samojezdnego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu torowiska wozu samojezdnego wg projektu nr 06-2874-1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Polski

Wykonanie projektu technicznego i przeprowadzenie remontu konstrukcji nośnej podestu na poz. +15m w polu ograniczonym osiami słupów D-E oraz 12-13

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie projektu technicznego i przeprowadzenie remontu konstrukcji nośnej podestu na poz. +15m w polu ograniczonym osiami słupów D-E oraz 12-13.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BUDO-MAT P.P.U.H. Jarosław Wolski z Sosnowca.
Polski

Naprawy okresowe wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku napraw okresowych  wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferty firm : DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. i ZPN S.J. z Jasła.
Polski

Wykonanie pozostałych robót budowlanych w czasie postoju głównego na wydziale Pieca Szybowego w 2015 roku

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie pozostałych robót budowlanych w czasie postoju głównego na wydziale Pieca Szybowego w 2015 roku.
Zakres prac obejmuje :
1.Remont podgrzewaczy koksu, w tym
- odbudowa kanałów spalin w podgrzewaczach koksu nr 1 i 2.
2.Torkretowanie szybu podgrzewacza koksu nr 2 - 61,6 m2.
3.Obmurowanie i uszczelnianie palnika w nagrzewnicy Cowpera nr 3.
4.Zamurowanie włazów do nagrzewnic Cowpera - 3 szt.
5.Zabetonowanie korka do rurociągu gorącego dmuchu - 1 szt.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Polski

Wykonanie robót budowlanych w czasie postoju głównego na wydziale Pieca Szybowego w 2015 roku

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych w czasie postoju głównego na wydziale Pieca Szybowego w 2015 roku, w tym :
1.Wymurowanie szybu pieca i komory przejściowej.
2.Uzupełnienie i wymiana wymurówek w kondensatorze i na układzie separacyjnym.
3.Wymiana wymurówki w studzience pomp.
Dokładny zakres prac przedstawia Załącznik nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Polski

Wymiana koła zębatego Dz 3500 stacji napędowej maszyny spiekalniczej

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wymiany koła zębatego Dz 3500 stacji napędowej maszyny spiekalniczej, rys. I/PSK II-027-6/5630kg.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy PROMITECH z Bytomia.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług