Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Spawanie pęknięć kotłów rafinacyjnych do Pb w 2015 roku

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Spawania pęknięć kotłów rafinacyjnych do Pb.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PPUH - ISM PYRCHAŁA MARIUSZ z Czerwionki. 
Polski

Czyszczenie chemiczne płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie czyszczenia chemicznego płyt suwnych  i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy LABORATORIUM CHEMICZNE ELDROCHEM SP. Z O.O.  z Katowic.
Polski

Czyszczenie chemiczne wymienników na terenie HCM S.A. w 2015r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie czyszczenia chemicznego n/w wymienników Fabryki Kwasu Siarkowego : 
1. Wymiennik instalacji bielenia kwasu M10G-FLR w ilości 2 szt. ( po stronie kwas – kwas i kwas – woda ).
2. Wymiennik wyprowadzenia produktu typu M10G-FLR w ilości 1 szt. ( po stronie wodnej i kwasowej ).
3. Wymiennik absorpcji wstępnej typu VICARB w ilości 2 szt. ( po stronie wodnej  i kwasowej ).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy ALFA LAVAL z Łodzi.
Polski

Piaskowanie komór Elektrofiltra Suchego w 2015r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie piaskowania komór Elektrofiltra Suchego.
Zakres prac obejmuje :
-  piaskowanie wszystkich komór w ilości 6 szt. (częstotliwość : 1 raz do roku).
-  piaskowanie dwóch komór (częstotliwość : 6 razy do roku).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT z Katowic.
Polski

Usługa mycia wysokociśnieniowego urządzeń na terenie HCM S.A. w 2015r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie mycia wysokociśnieniowego następujących urządzeń :
1. Skrubera i absorbera instalacji odsiarczania gazów (częstotliwość : 6 razy do roku).
2. Skrubera węzła płuczącego ( częstotliwość : 1 raz do roku).
3. Chłodnic ołowianych Io (ilość : 4 segmenty) oraz mycie wysokociśnieniowe chłodnic ołowianych IIo ( ilość : 12 segmentów) - (częstotliwość : 2 razy do roku).
4. Ścian wewnętrznych komór elektrofiltra mokrego – ilość : 6szt oraz wyposażenia komór elektrofiltra mokrego – ilość : 4 szt (częstotliwość : 1 raz do roku),
5. Mycie wysokociśnieniowe zsypni, przesypu pod łamaczem oraz łamacza palczastego (częstotliwość : 1 raz do roku). 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy LIGRA z Rybnika.
Polski

Doraźne zabezpieczenie ścian budynku Spiekalni

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Doraźnego zabezpieczenia południowej i zachodniej ściany Spiekalni przed skutkami odrywania się blach osłonowych.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy BUDOSERWIS z Chorzowa.
Polski

Przedłużenie trolei zasilającej do suwnicy hakowej podwieszanej Q-2T na wydziale PSP-ORC

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w konkursie ofert na wykonanie przedłużenia trolei zasilającej do suwnicy hakowej podwieszanej Q-2T na wydziale PSP-ORC.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :
KONKURS OFERT ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY.
Polski

Nadzór i prowadzenie obserwacji zwierciadła wody „Miasteczko Śląskie"

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału   w konkursie ofert na wykonanie usługi :
1. Prowadzenie obserwacji zwierciadła wody i wydajności ujęcia wody  „Miasteczko Śląskie”  w roku 2015.
2. Nadzór nad prowadzeniem obserwacji zwierciadła wody w roku 2015.
3. Sporządzenie corocznej analizy wyników obserwacji w terminie do 31.01.2016r. (4 egzemplarze).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HYDROPOL z Daleszyc.
Polski

Wykonanie projektu instalacji odciągowej wentylacji na Wydz. PSK-WUG

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie projektu instalacji  odciągowej wentylacji  na Wydz. PSK – WUG.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BIPROMET z Katowic.
Polski

Remont silnika elektrycznego typu SZUre-136r/01

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie remontu silnika elektrycznego typu SZUre-136r/01; 630kW; nr fabryczny 18259709; nr spawany 236-ZX-3 firmy DOLMEL; rok produkcji 1979
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy ZPRE JEDLICZE.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług