Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Remont luków transportowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu luków transportowych w rejonie gwiazdy napędowej DL strona zachodnia oraz w rejonie stacji zrzutowej DL strona północna.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław.
Polski

Remont układu sterowania zespołów zasilających elektrofiltr

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie remontu układu sterowania zespołów zasilających elektrofiltr wraz  z implementacją tablic synoptycznych filtra w systemie SCADA iFIX
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy STEP-TECH AUTOMATYKA z Kielc.
Polski

Projekt modernizacji sterowania ciągami transportowymi na Magazynie Surowców

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie projektu modernizacji sterowania ciągami rozładunkowymi i transportu dostaw materiałów wsadowych do magazynu surowców. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy STEP-TECH AUTOMATYKA z Kielc.
Polski

Wykonanie projektu technicznego modernizacji układu do odbioru pyłów z ES

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Projektu technicznego modernizacji układu do odbioru pyłów z elektrofiltra suchego.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy VOMET z Krakowa.
Polski

Wykonanie instalacji oświetleniowej (rejon strzępiarki)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Instalacji oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  w pomieszczeniu technologicznym magazynu surowców (rejon strzępiarki)
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Z.P.U.H. "ELEKTRO - POMIAR" z Tarnowskich Gór
Polski

Remont zadaszeń przy dyspozytorni PSP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: remontu zadaszeń przy dyspozytorni PSP zgodnie z zakresem prac (załącznik nr 1).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy CACUMEN z Mstowa.
Polski

Piaskowanie wraz z odnowieniem powłok antykorozyjnych lakierniczych belki jezdnej ciągnika Q=3,2 T

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: piaskowania wraz z odnowieniem powłok antykorozyjnych lakierniczych belki jezdnej ciągnika Q=3,2 T o nr rej: 840909701 na wydz. PMS (magazyn surowców) zgodnie z zaleceniami Inspektora UDT. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy RAFEX Rafał Pawłowicz z Siemianowic Śląskich.
Polski

Remont dachu budynku Rozdrabialni nad sitem przenośnika 294

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Remontu dachu budynku Rozdrabialni nad sitem przenośnika 294.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy PPHU BORCZYK z Zabrza.
Undefined

Remont dachu nośnicy taśmy 243

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Remontu dachu nośnicy taśmy 243.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy PPHU BORCZYK z Zabrza.
Polski

Dostawa i uruchomienie systemu ciągłej analizy zawartości wodoru w strumieniu gazów wylotowych z pieca szybowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę 
i uruchomienie systemu ciągłej analizy zawartości wodoru w strumieniu gazów wylotowych 
z pieca szybowego.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy OMC ENVAG Sp. z o.o. z Warszawy.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług