Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Remont gabinetów dyrektorów i sekretariatu

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu gabinetów dyrektorów i sekretariatu w budynku dyrekcji HCM S.A.
Zakres prac do wykonania zgodnie z Załącznikiem nr 1.
UWAGA : PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.09.2014R.
Polski

Wzorcowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wzorcowania n/w elektrycznych przyrządów pomiarowych  :
1.Amperomierz TLEM nr 1712262 zakres  7,5-15-30 A.
2.Amperomierz TLEM nr 11105,  zakres 5 - 10 A.
3.Amperomierz TLEM  nr 305561 zakres 5 - 10 A.
4.Watomierz TLWFD 0 3 nr 080020, zakres  100-200-400 V.
5.Watomierz  TLWFD - 3 nr 080010, zakres  100-200-400 V.
6.Zegar wskazówkowy TS-1, nr 700709
7.Miernik uniwersalny  C.A. 962, nr 64878, wielozakresowy.
8.Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MPR-1 nr 062030/97.
9.Przyrząd do kontroli zerowania i uziemienia MZC-2, nr 44166/94
10.Uniwersalny miernik izolacji MIC-1.
11.Przekładnik prądowy SLLP, nr 5023888, zakres 0,5 - 100/5A.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :
WYBRANO OFERTĘ FIRMY OPA-CARBO Z MIKOŁOWA.
Polski

Remont transformatorów

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie : 
 
1.Remontu transformatora 6/0,5 kV 1000 kVA typu TONB 1000/10 rok prod. 1967.
(w czasie badania termowizyjnego stwierdzono podwyższoną temperaturę izolatora i zacisku „c”).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy EL-SAB Sp. z o.o. z Częstochowy.
Polski

Remont silników elektrycznych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu n/w silników elektrycznych : 
 
1. Silnik elektryczny typ SZDr 128 tsp; 315kW; nr fabr. 18119606; nr sp. 146-Y-2.
2. Silnik elektryczny typ SZJc-174t-2E; 250kW; nr fabr. 120112; nr sp. 126-X-13.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy ZPRE JEDLICZE z Jedlicz.
Polski

Remont kondensatorów pieca Fabera

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu kondensatorów pieca Fabera wg rys. IV/1-275-00a (w Załączniku) w ilości 7szt.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "MJD" Agencja Energetyczna z Kozy.
Polski

Wyburzenie trzonu żelbetowego zbiornika wieżowego

Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Developer i Recykling Sp. z o.o. z Zabrza.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Wyburzenia trzonu żelbetowego zbiornika wieżowego zlokalizowanego na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna.
UWAGA : PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.08.2014R.
Polski

Badania geotechniczne gruntu w rejonie zabudowy zbiornika wieżowego

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: badań geotechnicznych podłoża gruntowego w rejonie zabudowy zbiornika wieżowego wraz z wykonaniem projektu geotechnicznego.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy GEOROCK z Piekar Śląskich.
Polski

Naprawa płaszcza żelbetowego reaktora nr 1 Neutralizacji Ścieków Kwaśnych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Naprawy płaszcza żelbetowego reaktora nr 1 Neutralizacji Ścieków Kwaśnych.
UWAGA : PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 29.08.2014R.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :
ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.
Polski

Remont pompy diagonalnej

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 11.08.2014r.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remontu pompy diagonalnej 
 
Typ pompy 30D17; nr fabryczny 84530; rok produkcji 1995 (75kW, 1485obr/min)
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HYDROMEX z Warszawy.
Polski

Wymiana ram zestawów rolek podpierających wywrotnicę wagonową.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: wymiany ram zestawów rolek podpierających wywrotnicę wagonową.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HKS ODRA z Miastecz Śląskiego.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług