Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Dostawa oraz wymiana izolatorów 110 kV przepustowych stacyjnych

Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Dostawę i wymianę izolatorów 110 kV przepustowych stacyjnych.
Polski

Zabudowa nowych wrót remontowych na prasie Larox

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Zabudowy nowych wrót remontowych na prasie Larox.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Konkurs ofert został unieważniony.
Polski

Wykonanie projektu nowej instalacji mieszania materiałów tlenkowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Spółka Akcyjna zaprasza zainteresowane firmy do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie projektu budowy instalacji do mieszania materiałów tlenkowych. 
UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18.07.2014R.
Polski

Optymalizacja sieci odciągowej wentylacji mechanicznej WUG

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna oferuje do wykonania  przeprowadzenie obliczeń sieci odciągowej wentylacji mechanicznej dla jej części nadciśnieniowej dł.ok. 300 m, na odcinku od trójnika   FKS/OIG do  komina WUG. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BIURO INŻYNIERSKIE "BUD-PROJEKT" Z CHORZOWA.
Polski

Likwidacja lamp oświetleniowych w hali Spiekalni

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Likwidacji lamp oświetleniowych w hali Spiekalni.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy CACUMEN z Mstowa.
Polski

Remont przekładni wibracyjnej DF-5

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu przekładni wibracyjnej DF-5.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Konkurs ofert został unieważniony.
Polski

Wymiana pękniętych szyb w oknach budynku DKJ

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie wymiany pękniętych szyb w oknach budynku DKJ: 
Okna o wymiarach :
- 70x54cm,
- 125x75cm,
- 125x75cm,
- 70x63cm,
- 76x62cm,
- 70x54cm.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy AGAB z Katowic.
Polski

Remont klatki schodowej przy osadniku Dorre’a

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udział w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Remontu klatki schodowej przy osadniku Dorre’a.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "HKS ODRA" Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego.
Polski

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w 28 budynkach (około 446 podłączeń) na terenie HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w 28 budynkach (około 446 podłączeń) na terenie HCM S.A., zgodnie z załączonym zestawieniem – Załącznik nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy ZAKŁAD KOMINIARSKI FRANCISZEK DWUCET z Radzionkowa.
Polski

Remont bramy pomieszczenia magazynowego w budynku Magazynu Wyrobów Gotowych

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu bramy pomieszczenia magazynowego  w budynku Magazynu Wyrobów Gotowych.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług