Zakup usług

Osoby wchodzące na wydziały produkcyjne w celu odbycia wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony indywidualnej.


 

Spawanie pęknięć kotłów rafinacyjnych do Pb

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Spawania pęknięć kotłów rafinacyjnych do Pb.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "MJD" Agencja Energetyczna Magdalena & Jarosław Laszczak z Kóz.
Polski

Wyposażenie 2 pól rozdzielni 230/400V AC (typ pól Rw66)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Wyposażenia 2 pól rozdzielni 230/400V AC (typ pól Rw66).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Konkurs ofert został unieważniony
Polski

Remont górnej części pancerza pieców tyglowych nr 2, 10, 12, 14

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu górnej części pancerza pieców tyglowych nr 2, 10, 12, 14.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Odstąpienie od realizacji prac.
Polski

Remont pieca zapalaczki

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu pieca zapalaczki.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy ITT z Rudna.
Polski

Remont przekładni wibracyjnej DF-5

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu przekładni wibracyjnej DF-5.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Konkurs ofert został unieważniony.
Polski

Remont elewacji północnej Magazynu Surowców

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu elewacji północnej Magazynu Surowców.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy CACUMEN z Mstowa.
Polski

Wymiana silników elektrycznych

Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BUDOSERWIS z Chorzowa.
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wymianę silników elektrycznych : 
1. Silniki napędu kruszarek 2.102 a i 2.102 b  (PSK). 
      Silnik typu  2SIE 315 M-6b;   110 kW;  983 obr/min; 500 V  - 2 szt. skład. Magazyn.
      Ciężar silnika  1106 kg.
 
2. Silniki napędu kruszarek 2.100a i 1.100b  (PSK).
      Silnik typu 4Sg 280 S-4;  75 kW;  1445 obr/min; 500 V - 2 szt. skład. Magazyn   
     Ciężar silnika  570 kg.
 
3. Silnik napędu wentylatora 2.157  (PSK).
      Silnik 4Sg 355 S-6B; 200 kW; 960 obr/min; 500 V - 1szt. skład. Magazyn
     Ciężar silnika 2120 kg.
 
4. Silnik napędu wentylatora filtra 01M11 (PSK).
      Silnik 4Sg 355 S-6B; 200 kW; 960 obr/min; 500 V - 1szt. skład. Magazyn
      Ciężar silnika 2120 kg.
 
5. Silnik napędu wentylatora 2.160 (PSK).
      Silnik typu  Sh400H8B; 315 kW; 743 obr/min; 6 kV,
      z podstawą redukcyjną                                             - 1 szt. skład. Magazyn
     Ciężar silnika  3300 kg. + podstawa redukcyjna o wadze 370 kg.
 
6. Silnik napędu wentylatora 283 (PSK)
      Silnik typu 2SIE 315 M-6A; 90 kW; 984 obr/min; 500 V - 1 szt. skład. Magazyn
      Ciężar silnika  953 kg.
 
7. Silnik napędu wentylatora gazoszczelnego (PSP)
      Silnik typu  Sh 355 H4C; 250 kW; 1487 obr/min; 6 kV
      Z podstawą redukcyjną.                                                       - 1 szt. skład. Magazyn
      Ciężar silnika  2160 kg. + podstawa redukcyjna o wadze 320 kg.
 
8. Silnik napędu pompy hydraulicznej maszyny spiekalniczej. 
      SLg 132 S-8;  2,2 kW; 710 obr/min.
      Ciężar silnika  53 kg.
 
9. Silnik napędu wentylatora 285 (PSK).  Nr sp. 125-X-5.  SEE 315L4B;  250 kW; 
     1485 obr/min; 500 V.
     Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro).   
     Ciężar silnika  1680 kg.
 
10. Silnik napędu wentylatora 11 M 11  (PSK). Nr sp. 146-Y-2. SZDr 128 tsp; 315 kW;  
      743 obr/min; 6 V.
      Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro)  
      Ciężar silnika 4000 kg
 
11. Silnik napędu kruszarki  291a (PSK) . nr sp. 125-S-57.  Se 280 S-4; 75 kW; 1445 obr/min; 500 V
     Rezerwa składowana w magazynie na rampie. 
     Ciężar silnika  678 kg.
 
12. Silnik napędu kruszarki  291b (PSK) nr sp. 125-S-32. Se 280 S-4; 75 obr/min; 500 V
      Rezerwa składowana w magazynie na rampie. 
     Ciężar silnika  678 kg.
 
13. Silnik napędu wentylatora granulacji żużla (PSP). Silnik  SZDc 174t; 250 kW;  1445 obr/min; 6 kV. nr sp. 126-X-3. 
      Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro). 
     Ciężar silnika   2550 kg.
 
14. Silnik napędu wentylatora filtra workowego nr 1.  (PSP)
      Silnik  Sf 355X4; 250 kW; 1445 obr/min; 6 kV: Nr sp. 126-X-14.
      Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro).
     Ciężar silnika 2550 kg.
 
15. Silnik napędu wentylatora filtra workowego nr 2.(PSP)
      Silnik SZJc 174 t-2E;  250 kW;  1445 obr/min; 6 kV; r. Nr sp. 126-X-13. 
      Rezerwa składowana na Kompresorowni (piętro).
     Ciężar silnika 2550 kg.
 
16. Silnik napędu łamacza (PSK). Nr sp. 125-S-49.  Silnik FA 280 S-4;  75 kW;  1445 obr/min; 500 V
Ciężar silnik  678 kg.
Polski

Wykonanie, dostawa i wymiana wraz z obudową i kierownicą regulacyjną wentylatora typu WPWs-40/1, 8A+K

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie dostawę i wymianę wraz z obudową i kierownicą regulacyjną wentylatora typu WPWs-40/1, 8A+K. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy F.U.W.K. "KONWEKTOR" Sp. z o.o. z Lipna.
Polski

Przebudowa pomieszczeń dyspozytorni wydziału PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Przebudowa pomieszczeń dyspozytorni wydziału PSK.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Konkurs ofert został unieważniony.
Polski

Remont mechaniczny prasy LAROX PF-32.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remontu mechanicznego prasy LAROX PF-32.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT z Katowic.
Polski

Strony

Subscribe to RSS - Zakup usług