Wyburzenie wagi samochodowej WS-50

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na „Wyburzenie wagi samochodowej WS-50”.
Waga samochodowa zlokalizowana jest na terenie HCM S.A. Jest to waga zagłębiona  na poziomie od 0,0 m do około -1,5 m. Zbudowana jako:
1. Żelbetowa podstawa (wanna) o wymiarach dł. 14,9 m szer. 3,9 m z podestem wagowym o konstrukcji stalowej pokrytym drewnem i blachą podestową.
2. Dodatkowe dwa przyległe bunkry na urządzenia pomocnicze o wymiarach:
- dł. 11,5 m szer. 1,2 m,
- dł. 1,9 m szer. 0,66 m.
Polski

Wymiana i remontu podestów pasaży taśmy 2.23 i 2.24

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Wymiany i remontu podestów pasaży taśmy 2.23 i 2.24. 
Polski

Wyłożenie wykładziną chemoodporną trzech zbiorników retencyjnych ścieków w HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Wyłożenie wykładziną chemoodporną trzech zbiorników retencyjnych ścieków w HCM S.A. o następujących parametrach technicznych:
• Pojemność : 202,8m3.
• Średnica: 6 000mm.
• Wysokość: 8 300mm.
• Ciśnienie dopuszczalne: 10 mbar(g)/-5 mbar.
• Temperatura dopuszczalna: 50oC.
• Materiał ścianek zbiornika: 1.4539.
• Czynnik roboczy: ścieki surowe. 
Polski

Opracowanie technologii i wykonanie wymiany (remont odtworzeniowy) na poziomie podestu 7.60 rygla R1 w osi 3 przekrój C-D szt. oraz belek H9 w przekrojach C-D, D-E

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Opracowanie technologii i wykonanie wymiany (remont odtworzeniowy) na poziomie podestu 7.60 rygla R1 w osi 3 przekrój C-D szt. oraz belek H9 w przekrojach C-D, D-E wg. rys. 34-10-197-33. 
Polski

Laborant w Dziale Kontroli Jakości

poszukujemy:

Profil kandydata:

  • Wykształcenie średnie- technik chemik
  • Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku

Predyspozycje osobowościowe:

Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, samodzielność , odpowiedzialność.

Zakres zadań:

Wykonywanie analiz klasycznych metodami:

Undefined

Remont dachów na budynkach Nastawni

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Remontu dachów na budynkach Nastawni.
Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokładny termin realizacji prac do uzgodnienia z Koordynatorem ze strony HCM.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w dniach 14-21.11.2017 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony HCM.

Polski

Wykonanie i zabudowa palnika nagrzewnicy

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na : 
Wykonanie i zabudowę palnika nagrzewnicy wg ry. B11-05-898.
Zakres prac obejmuje wykonanie n/w elementów do remontu odtworzeniowego palnika wg rys. III/1-136-00 (z naddatkiem) : 
- rura gazowa,
- korpus cz.środkowa i zewnętrzna,
- króciec palnika.
Polski

Prasa hydrauliczna

Miasteczko Śląskie, dnia 7 listopada 2017 r.
DF-FPZ-0009-113/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Prasa hydrauliczna o sile nacisku 100 – 120 ton.
Parametry techniczne prasy określone zostały w załączniku do niniejszego zapytania.
Polski

Remont podestów w rejonie przewodów GSZ A i B

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Remontu podestów w rejonie przewodów GSZ A i B. 
Polski

Wymiana łańcucha form maszyny odlewniczej cynku SHG

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Wymiany łańcucha form maszyny odlewniczej cynku SHG.
Zakres prac:
1. Skompletowanie  łańcucha form  z  zestawami rolkowymi.
2. Wymiana łańcucha form - waga 1768,9 kg.
3. Wymiana kokili płaskich – waga 5880,0 kg.
4. Wymiana kokili ze stopkami – waga 672,0 kg.
5. Wymiana zestawów rolkowych waga 1227,6 kg.
6. Demontaż i montaż rynny zalewowej i rozdzielacza cynku 303,9 kg.

Polski

Strony

Subscribe to Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. RSS