Konkurs ofert na sprzedaż złomu stalowego w 2015 r.

Undefined

HH/Zł.S/03/2015                                                                      Miasteczko Śląskie 05.11.2015

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż

złomu stalowego niewsadowego w ilości około 500 ton.

Złom będzie do odbioru w listopadzie i grudniu 2015 r.

Złom jest poamortyzacyjny w klasie N-5, N-7, N-10.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Łukasz Kukuła tel. 32 2888 444 wew. 435, e- mail: lkukula@hcm.com.pl

Romuald Block tel. 693 282 030, e-mail: rblock@hcm.com.pl  

Warunki handlowe obowiązujące HCM S.A. przy sprzedaży materiałów złomowanych:

- załadunek i odbiór materiałów po stronie kupującego,

- 100% przedpłata na podstawie faktury proforma.

W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

- cenę za tonę netto (dla poszczególnych klas złomu),

- oświadczenie o akceptacji warunków handlowych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w registraturze HCM S.A.

Termin składania ofert do dnia 09.11.2015 r. do godz. 14 00.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru ofert,

 - prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Dział: