Rozjazd-krzyżownica

Miasteczko Śląskie, dnia 23 marca 2016 r.

 

DF-FPZ-0009-/HC /105 /2016

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na dostawę w 2016 r :

 

-krzyżownica pojedyńcza w rozjezdzie 176 prawy S42, 1:7,R-190(długośc krzyżownicy na wprost 6,3 m) -1 szt

 

Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:

- zamawiający zastrzega sobie , aby przedmiot był  wolny od wad prawnych.

- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy.

Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Henryk Cichowski

 tel. 32 288 84 44 wew. 226, tel. kom. 512 403 383, hcichowski@hcm.com.pl

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę netto za kg/t
  2. formę płatności,
  3. warunki dostawy

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres:hcichowski@hcm.com.pl lub faksem na nr.32 288 86 85

 

Termin składania ofert do dnia. 04.04.2016r godz. 1300


 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- przedłużenia terminu składania ofert,

- swobodnego wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,

nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

 

 

 

 

Kopia: FPZ

Opr.H.Cichowski

 

Polski