Silniki elektryczne

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Silnik elektryczny kołnierzowy SKh 90L-8/4; 500V; 0,55kW/1kW; 670/1350obr/min; wyposażony w hamulec 500V AC – 2 szt.
 2. silnik elektryczny typu R90DT100LS-4; 2,2kW; 1400obr/min; 500V. - 1 szt.
 3. silnik 2SIE100L4B-V-E; 3kW; 1445obr/min; 400V
  wyposażony w chłodzenie obce i enkoder H40-8-1024-ZV-5. - 2 szt.
 4. silnik 2SIE90L4-V-E; 1,5kW; 1445obr/min; 400
  wyposażony w chłodzenie obce  oraz enkoder H40-8-1024-ZV-5. – 2 szt.
 5. silnik elektryczny 2SIEL 90S6-V; 0,75kW; 925obr/min; 500V; kołnierz B14/C1
  wyposażony w chłodzenie obce. – 1 szt.
 6. silnik elektryczny typ Sg112M-8; 500V; 740 obr/min; 1,5kW. – 4 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
 • zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
 • karta gwarancyjna, DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 07.07.2016 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.