Wentylator odciągowy instalacji odciągowej pieca szybowego

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Wentylator odciągowy instalacji odciągowej pieca szybowego – 2szt.
Specyfikacja techniczna wentylatora
- ilość powietrza 97 500 Rm3/h,
- ciśnienie całkowite Pc = 5392 Pa w temp. 500C
- gęstość dla warunków normalnych  1,293 kg/Nm3,
- moc silnika 250kW, B3+T; 1000 obr/min, 6000V; 50 Hz,
silnik przeznaczony do zasilania bez falownika, klasa izolacji F,
stopień ochrony silnika IP55, czujnik drgań i czujniki PT100 w łożyskach,
producent grupa Cantoni.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Jakub Hajda tel. 32 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: DTR, deklarację zgodności WE.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty,
która winna zawierać:
  1. cenę netto wentylatora na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
    Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. warunki gwarancji.
  5. kartę katalogową wentylatora odciągowego.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 04.08.2016r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.