Silniki elektryczne

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Silnik elektryczny typ 2SIEK 132M6B; 500V; 5,5 kW; 950 obr/min, - 2 szt.
 2. silnik elektryczny typ 2SIEK 90S2; 1,1 kW; 1425 obr/min; 500V, - 2 szt.
 3. silnik elektryczny typ 2SIE 80-4B; 0,75 kW; 1400 obr/min; 500V, - 2 szt.
 4. silnik elektryczny  4SKg 280M6 - IE2; 500V; 985obr/min; prod. Tamel
  lub odpowiednik prod. Celma Indukta.
warunki pracy:
- wysoka temperatura pracy (ok 180 stopni),
- izolacja w klasie H,
- smar wysokotemperaturowy.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
- karta gwarancyjna, DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 17.08.2016 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.