Kabel elektroenergetyczny YAKYy-S 3x240RMC/50 , 6/6kV.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Kabel elektroenergetyczny YAKYy-S 3x240RMC/50 , 6/6kV,  
Specyfikacja kabla wg. załączonej karty katalogowej producenta ELTRIM.
Ilość: 4 600 m.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Bronisław Jaworek tel. 32 / 288 84 44 wew. 334.
Informacje  handlowe: Grzegorz Galusik tel. 32/288 84 44 wew. 655.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty,
która winna zawierać:
  1. cenę netto kabla elektroenergetycznego na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
    Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
  2. karta katalogowa proponowanego kabla elektroenergetycznego,
  3. termin dostawy,
  4. warunki płatności,
  5. warunki gwarancji.
 
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 09.09.2016r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.