Automatyczny słupek parkingowy wraz z sygnalizatorem świetlnym

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę
i montaż
  1. Automatyczny słupek parkingowy wraz z sygnalizatorem świetlnym – 1kpl.
Specyfikacja techniczna:
- słupek automatyczny, napęd hydrauliczny,  średnica ok. 275 mm, wys. 800 mm, oświetlenie led w głowicy, pas odblaskowy – 1 szt.
- pilot – 2 kanałowy – 3 szt.
- sygnalizator świetlny: światło zielone/czerwone, dwukierunkowy – 1 szt.
Montaż : wykonanie wykopu pod słupek, montaż, podłączenie słupka do centrali sterującej, montaż i podłączenie sygnalizatora świetlnego, uruchomienie i sprawdzenie współdziałania układu.
- Inwestor zobowiązuje się do doprowadzenie zasilania do centrali sterującej.
Uwaga: w miejscu montażu słupka na głębokości ok. 5m przebiega kanalizacja fi 500.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się
z miejscem zabudowy i uzgodnienia warunków technicznych jakie musi spełniać układ słupek – sygnalizacja świetlna.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Bartłomiej Hubisz tel. 32 288 84 44 wew. 898.
Informacje  handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: DTR, deklarację zgodności urządzeń WE, schemat montażowy.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty,
która winna zawierać:
  1. cenę netto dostawy wraz z montażem automatycznego słupka parkingowego
    z sygnalizatorem świetlnym.
  2. specyfikacją techniczną urządzeń układu.
  3. termin realizacji,
  4. warunki płatności,
  5. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 20.09.2016r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.