Kalendarze 2017 r.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę
kalendarzy na rok 2017 dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. (HCM S.A.)
wg. poniższej specyfikacji:
 1. Kalendarz książkowy A4
 • tygodniowy z registrami wycinanymi, logo
ilość: 150 szt.
 1. kalendarz książkowy B5
 • dzienny z registrami wycinanymi, logo
ilość: 150 szt.
 1. kalendarz książkowy A6
 • logo
ilość: 50 szt.
 1. kalendarz trójdzielny
 • biały, logo
ilość: 165 szt.
 1. kalendarz trójdzielny
 • biały, zdjęcie autorskie Huty
ilość: 150 szt.
 1. kalendarz jednoplanszowy
 • logo
ilość: 120 szt.
 1. terminarz biurkowy leżący (piórnik)
 • bez logo
ilość: 50 szt.
 1. biuwar
 • bez logo
ilość: 60 szt.
Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Franc tel. 32 / 288 84 44 wew. 300, tel. kom. 512 403 406,
 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
 1. cenę netto za szt., na bazie dostawy DAP wg. INCOTERMS 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
 2. termin realizacji (nie później niż do dnia 18.11.2016)
 3. warunki płatności,
 4. zdjęcia wzorów kalendarzy z opisem zawartości.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 27.09.2016 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.