Dobór, dostawa, zabudowa oraz uruchomienie transformatora prostowniczego elektrofiltra

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na:
dobór, dostawę, zabudowanie oraz uruchomienie transformatora prostowniczego elektrofiltra - zamiennik obecnie pracującego transformatora
Merlin Gerin Elektroorg Grenoble FRANCE
Typ 779346 no 16444/1452268
Strona pierwotna: UL1= 500V, IL1= 154A,  50Hz
Strona wtórna : Ud1=55kV,  Id1=1A
Moc czynna 61kW
Moc pozorna 77kVA
ciężar oleju 560kg
ciężar całkowity 1260kg

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Tadeusz Mazur tel. 32 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442,
Ireneusz Wyleżałek tel. 32 288 84 44 wew. 906, kom. 512 403 464,
Tomasz Rohrbach tel. 32 288 84 44 wew. 490, kom. 512 403 421,
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: DTR, deklarację zgodności WE, Atesty materiałowe,  
protokoły odbiorcze z badań wyrobu.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się
z miejscem zabudowy układu pracy, sposobu zasilania, uszczegółowienia parametrów technicznych urządzenia.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty,
która winna zawierać:
  1. kartę katalogową urządzenia wraz z opisem technicznym.
  2. cenę netto transformatora prostowniczego wraz z zabudową i uruchomieniem,
  3. termin realizacji,
  4. warunki płatności,
  5. warunki gwarancji.
  6. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 11.10.2016r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.