Silnik elektryczny wysokosprawny P=315kW, U= 6kV, 744 obr/min

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Silnik elektryczny wysokosprawny P=315kW, U= 6kV, 744 obr/min,
  wielkość mechaniczna 400 – ilość 1 szt.
 1. wyposażenie silnika
 • zasilanie bezpośrednie
 • klasa izolacji F
 • kierunek wirowania dowolny
 • gniazda pod czujniki drgań (M-6 x 1),
 • grzałki antykondensacyjne 230V,
 • łożyska produkcji FAG lub SKF,
 • dosmarowywanie łożysk
 • termiczne zabezpieczenie uzwojeń 6 x Pt100
 • termiczne zabezpieczenie łożysk     2 x Pt100
 • liczba wpustów kablowych              2
 • liczba zacisków                                3
Preferowani przez Inwestora producenci silników: CANTONI GROUP, ABB, SIEMENS, DOLMEL, WEG.
Obecnie pracujący silnik typu:  SZDr128tsp03, nr fabryczny: 18119609; 315kW;  735obr/min; 6kV
 1. rodzaj pracy – praca ciągła S1
 2. szkic wymiarowy silnika w załączniku. Wymiary podane na szkicu należy traktować jako orientacyjne, dokładne wymiary powinien wykonać dostawca i na ich podstawie zaprojektować i wykonać podstawę redukcyjną.
 3. silnik napędza wentylator typu WP100
 4. silnik jest sprężony bezpośrednio za pomocą sprzęgła palcowego.
 5. kierunek wirowania (lewo, prawo).
 6. skrzynka zaciskowa usytuowana z lewej strony kadłuba patrząc od strony wału.
 7. silnik zasilany bezpośrednio.
 8. silnik pracuje na otwartej przestrzeni w atmosferze zawierającej siarkę, wskazane dodatkowe malowanie silnika.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Rafał Tyralla tel. 32 288 84 44 wew. 953, tel. kom. 512 403 453.
Tadeusz Mazur tel. 32 288 84 44 wew. 800, tel. kom. 512 403 442.
Informacje  handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. Specyfikację techniczną silnika w języku polskim,
 2. cenę netto na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 3. termin dostawy,
 4. warunki gwarancji,
 5. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 04.11.2016r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.