Konkurs ofert - dostawy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papieru ksero w 2017r.

Undefined
DF-FPZ-0009-231/MS/2016
Miasteczko Śląskie, dnia 14 listopada 2016 r.
 
 
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawy
w 2017 roku:
 
artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papieru ksero
 
Dostawy sukcesywne w asortymencie i ilościach w przybliżeniu zgodnie z załącznikami na wywołanie mailowe wg bieżących potrzeb huty.
 
Informacji handlowych w powyższej sprawie udziela: Marcin Swatek tel. 32 288 84 44
wew. 689, tel. kom. 512 403 380, e-mail: mswatek@hcm.com.pl .
 
Zamawiający zastrzega, aby przedmioty  dostawy były nowe oraz wolne od wad prawnych.
 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: cenę netto za szt. (w przypadku materiałów eksploatacyjnych proszę dla zaznaczonych artykułów o podanie ceny zarówno oryginału jak i zamiennika Activejet), formę płatności, bazę dostawy, okres i warunki gwarancji.
 
 
 
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH Bolesław S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce
„Zapytania ofertowe” dołączając pliki w formacie PDF.
 
 Tryb postępowania przy składaniu ofert w załączniku.
 
 
Termin składania ofert: 28 listopad 2016 godz. 11:00.
 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 
- przedłużenia terminu składania ofert,
 
- swobodnego wyboru oferty,
 
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
 
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny
 
- podzielenia zamówienia według grup asortymentowych (wg załączników).
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym
 
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
 
 
 
Kopia: FPZ
Opr. M. Swatek