Konkurs ofert - dostawy materiałów złącznych w 2017r.

Undefined
Miasteczko Śląskie, dnia 16 listopada 2016 r.
DF-FPZ-0009 - 235 / MS / 2016                                       
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
Elementy złączne według bieżących potrzeb wydziałów
(przybliżone ilości wg załącznika).
Informacje handlowe: Marcin Swatek  tel. 32 288 84 44 wew. 689.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
1.    cenę netto poszczególnych rodzajów na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
2.    termin dostawy,
3.    warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 30.11.2016 r. godz. 1100.
 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- przedłużenia terminu składania ofert,
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
 
 
Kopia: FPZ
Opracował: M.  Swatek