Korpus pompy 200Z2K8 wyk. wg. rys. III/D-010-02

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Korpus pompy 200Z2K8 wyk. wg. rys. III/D-010-02, materiał I – ZL 250, 2 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, świadectwo wykonania,
świadectwo kontroli jakości - w języku polskim.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty,
która winna zawierać:
  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. okres i warunki gwarancji,
  5. opis ewentualnych propozycji zmian wykonania w stosunku do dokumentacji.
 
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 13.01.2017r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.