Silniki elektryczne

Polski
Miasteczko Śląskie, dnia 29 grudnia 2016 r.
DF-FPZ-0009 - 255 / SL / 2016                                         
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Silnik elektryczny jazdy typ KKT 80-12/4, 0,12/0,37kW, 500V, 440/1390 obr/min
  nr fabr. 150462 Bułgaria – 4 szt.
 2. Silnik elektryczny podnoszenia / opuszczania KVT 4003-24/6 Tp1, 1,7/8kW, 500V,
  200/920 obr/min, nr fabr. 150067 Bułgaria – 1 szt.
 3. Silnik elektryczny podnoszenia typ KG-I-2714-30/6, 0,8/4,8kW, 500V,
  170/930 obr/min – 1 szt.
 4. Silnik elektryczny typ 2SKg 280S4, 75kW, 500V; 1400 obr/min,
  praca w pionie IM V1, - 1 szt.
 5. Silnik elektryczny typ 2SIE 160M2B, 500V, 15 kW, 2935 obr/min, - 1 szt.
 6. Silnik elektryczny typ 3SIE 250M2, 55 kW, 500V, 2969 obr/min, - 1 szt.
 7. Silnik elektryczny typ 3SIE 225 S4, 37 kW, 500V, 1485 obr/min, - 1 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
- karta gwarancyjna, DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 12.01.2017 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.