Obudowa wentylatora Howden_ Wirnik do wentylatora gazoszczelnego GC-171

Polski
Miasteczko Śląskie, dnia 9 marzec 2017 r.
 

Przedłużamy termin składania ofert do dnia 21.03.2017 godz. 13.00

DF-FPZ-0009-33/
 
SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Obudowa wentylatora Howden wyk. wg rys. J/PSPII-003-1, szt. 1
Termin dostawy: do dnia 19.05. 2017 r.
  1. Wirnik wentylatora gazoszczelnego GC-171 wyk. wg rys. MS-2-01, szt. 1.
Termin dostawy: do dnia 19.05. 2017 r.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Wiesław Cichoń tel. 32 288 84 44 wew. 797 tel. kom. 512 403 392,
Marcin Waloszczyk tel. 32 288 84 44 wew. 568 tel. kom. 512 403 460,
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był wykonany zgodnie z dokumentacją
oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, deklarację zgodności, świadectwo kontroli jakości.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę netto za szt. na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
    Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
  2. termin dostawy,
  3. warunki gwarancji,
  4. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 21.03.2017r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.