Wyroby ogniotrwałe - wymurówka szybu pieca

Miasteczko Śląskie, dnia 10 marzec 2017 r.
DF-FPZ-0009-34/SL/2017
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę nw. wyrobów ogniotrwałych – wymurówka szybu pieca.
Prostka 1 gat. L6S,                                       5t
Prostka 1 gat. AL-62,                                   14t
Prostka 1 gat. AL-72,                                   10t
Kształtka HN-219 AL-72,                            1,5t
Kształtka 23885 AL-72,                               85 szt.
Kształtka 23884 AL-72,                               85 szt.
Zaprawa ZAL 70,                                         3t
Kruszywo ogniotrwałe KR BOS 145/10,    50t
Zaprawa szamotowa ZSZ 1/II,                    15t
Cement wysokoglinowy "GÓRKAL 70", 25t
Zaprawa z węglika krzemu Z SIC, 1t
Kształtka poz.18/6890/WS-85,                    150 szt.
Prostka 1 SIC80H,                                       1100 szt.
Płytka 1-32 GAT.AL-72,                             1,3t
Klin 3 WS 10 AL-72,                                     0,6t
Klin 3WS4A AL-72,                          0,3t
Klin 3S4A AL-72,                                         0,3t
Klin 3S10 AL-72,                                          0,3t
Kształtka poz.25 SIC rys.08-220-721 A,    1,5t
Wymagany termin dostawy: do dnia 19.05.2017 r.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Grzegorz Pitas tel. 32 288 84 44 wew. 872, tel. kom. 512 403 476.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel. 32/288 84 44 wew. 639.
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- wraz z dostawą dostarczyć: atest materiałowy, kartę danych technicznych,
świadectwo kontroli jakości.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty,
która winna zawierać:
  1. cenę netto na bazie dostawy DAP Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wg INCOTERMS 2010,
  2. termin dostawy,
  3. warunki płatności,
  4. okres i warunki gwarancji,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 22.03.2017 r godz. 1300.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
 
Polski