Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych

Uprzejmie informujemy, że Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” uzyskała dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  na wsparcie prowadzenia prac (B+R) przez przedsiębiorstwa w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: INNOSTAL.

Tytuł zadania: „Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych z ograniczeniem emisji jonów chloru do środowiska”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii generacji energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych z jednoczesnym ograniczeniem emisji jonów chloru w ściekach.

Prace prowadzone będą dwutorowo: w zakresie generacji energii elektrycznej z gazu poredukcyjnego i w zakresie ograniczenia emisji jonów chloru w ściekach. W obu zagadnieniach przeprowadzone zostaną badania  przemysłowe i prace rozwojowe.

Projekt zostanie przeprowadzony przez zespół pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A we współpracy z podwykonawcą Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Polski
Dział: