Silniki elektryczne

Polski
Miasteczko Śląskie, dnia 06 czerwca 2017 r.
 
DF-FPZ-0009 - 59 / SL / 2017                                         
 
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Silnik elektryczny 2Sg 225S12/8/6/4 - 8/11/19/21kW; 495/745/982/1487obr/min; 500V - 4 szt.
 2. Silnik elektryczny 2SIE 315S6; 75kW; 992obr/min; 500V – 2 szt.
 3. Silnik elektryczny 2SIE 100L2; 3kW; 2905obr/min; 400V – 2 szt.
 4. Silnik elektryczny SUDg 180L-6; 14,5 kW; 955 obr/min; 500 V – 2 szt.
 5. Silnik elektryczny 2SIE 90L-2; 2,2kw; 2870 obr/min; 500V – 2 szt.
 6. Silnik elektryczny 4SKG-280M6-IE2 55KW 500V; 985obr/min – 2 szt.
Praca pionowa, wysoka temperatura ok. 180 st C., izolacja w klasie H,
smar na wysokie temperatury.
 1. Silnik elektryczny 2SIEL 112M6; 2,2kW; 955obr/min; 500V - 4 szt.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela:
Rafał Tyralla tel. 32 / 288 84 44 wew. 953.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot dostawy był nowy oraz wolny od wad prawnych,
- karta gwarancyjna, DTR,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto silnika na bazie dostawy DAP wg. Incoterms 2010
  Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 2. termin dostawy,
 3. warunki płatności,
 4. warunki gwarancji.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 14.06.2017 r. godz. 1300.
 
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.