Wynajem do prac badawczo - rozwojowych "Stanowiska badawczego pilotowej jednostki kogeneracyjnej z gazowym silnikiem tłokowym - projekt współfinansowany z funduszy sektorowych Europejskiego Funduszu Regionalnego