Najem lub dzierżawa terenów HCM S.A.

HUTA CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” Spółka Akcyjna
ul. Woźnicka 36 42-610 Miasteczko Śląskie
tel. (032) 288-84-44, fax (032) 288-88-85

informuje, iż posiada budynki na działkach gruntowych w użytkowaniu wieczystym oraz niezabudowane działki gruntowe w użytkowaniu wieczystym, które zamierza oddać w najem lub dzierżawę.


Tereny te, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, są przeznaczone na działalność przemysłową oraz składową.

Budynki oraz tereny przeznaczone pod najem lub dzierżawę (wraz z prawem użytkowania wieczystego) będą w przyszłości stanowiły przedmiot sprzedaży na zasadach przetargu publicznego (nieograniczonego).

Osoby lub firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie wskazanym w ogłoszeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu HCM S.A. , tel. 288-84-44, wew. 300, 265.

 

Polski
Dział: