Wymiana trolei zasilającej suwnicę hakową Q20T - PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wymianę trolei zasilającej suwnicy hakowej Q20T - PSK
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy SUWMASTER z Orzesza.
 
Zakres prac:
- wycena,
- projekt techniczny,
- dobór izolatorów,
- odtworzeniowa wymiana konstrukcji wsporczych i szyn prądowych,
- wymiana pantografów,
- dostawa,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- zabudowa układu (kompletu izolatorów, szyn prądowych, pantografów, kabli zasilających, rozłącznika),
- pomiary odbiorowe,
- uruchomienie.
Termin realizacji: do 22 kwietnia 2014 r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z  układem oraz omówienia terminu i sposobu realizacji zadania.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac (kosztorys).
2. Czas wykonania całości prac.
3. Dokładny opis zastosowanego rozwiązania.
4. Opis technologii wykonania.
5. Harmonogram dostaw i prac.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Warunki i termin płatności.
8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji udzielają:
Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – wymiana trolei zasilającej suwnicy hakowej Q20T” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 6 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: