konkurs ofert na szczeliwa ceramicznego GLI Ceram fi 40 mm

Polski

 

 

 

DF-FPZ/0009/93/JS/2014                                                         Miasteczko Śląskie 20 luty 2014

 

 

 

 

Ref. konkursu ofert na zakup szczeliwa ceramicznego typ CLI Ceram fi 40 mm - miękki

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na zakup

szczeliwa ceramicznego typ CLI Ceram  fi 40  mm w ilości 150 kg - ważne :  miękki !

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę w PLN za kg na bazie DAP HCM S.A.
  2. warunki płatności (preferowane- przelew 30 dni)

Informacji udziela : Janusz Suchodolski   tel. 32 2888 444 wew. 335

Oferty należy przesłać pocztą mailową  na adres : jsuchodolski@hcm.com.pl do dnia 25.02.2014 do godz. 13:00 .


Zastrzegamy sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty

- prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

 

 

 

 

Dział: 
Załącznik: