konkurs ofert na szczeliwa ceramicznego Szczeliwo GLI - Cer 1200 15x15

Polski

 

 

 

DF-FPZ/0009/103/JS/2014                                                        Miasteczko Śląskie 24 lutego  2014

 

 

 

 

Ref. konkursu ofert na zakup szczeliwa  typ CLI - Cer 1200

 

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na zakup

szczeliwa Szczeliwo GLI - Cer 1200 15x15 mm w ilości 60 kg – temp pracy 12000 C .

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

  1. cenę w PLN za kg na bazie DAP HCM S.A.
  2. warunki płatności (preferowane- przelew 30 dni)
  3. kartę katalogową na oferowane szczeliwo

Informacji udziela : Janusz Suchodolski   tel. 32 2888 444 wew. 335

Oferty należy przesłać pocztą mailową  na adres : jsuchodolski@hcm.com.pl do dnia 27.02.2014 do godz. 13:00 .


Zastrzegamy sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty

- prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem

  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

 

 

 

 

Dział: