Pierścień mieszalnika bębnowego. wyk wg szkicu nr 1061

Polski
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD Wrocław
Dział: