Wykonanie odcinka prostego przewodu odciągowego fi 1620 wraz z kompensatorem wyk. wg szkicu

Polski
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT Katowice
Dział: