Remont agregatu głębinowego typu GDB 2.04.12 z silnikiem SMP 10 (75kW; 500V)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
 
Remontu agregatu głębinowego typu GDB 2.04.12 z silnikiem SMP  10 (75kW; 500V)
Informacja o wyniku konursu ofert :
Wybrano oferte firmy OLREM z Olesna.
 
Zakres prac:
1. Remont silnika -  doziemienie silnika.
2. Przegląd i ewentualny remont układu hydraulicznego
Termin realizacji: do 3 tygodni od daty otrzymania zlecenia 
Transport po stronie Wykonawcy.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas wykonania prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Remigiusz WIDERA tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 454
Pan  Tomasz KAŁMUK tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512 403 472
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - PRI – remont agregatu głębinowego typ GDB 2.04.12” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 10 marca 2014r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: