Układ dozowania NaOCl

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
 1. Układ dozowania NaOCl.
Wyposażenie układu
 • pompka o wydajności 2,1 l/h,
 • zbiornik technologiczny 60 l, PE
 • mieszadło ręczne,
 • zbiornik zabezpieczający 60 l, PE,
 • zawór dozujący R ½”,
 • zestaw ssący z czujnikiem poziomu,
 • przewód dozujący wzmocniony d 4/10 mm,
 • przewód ssący d 6/4,
 • element kątowy 90 M20 x 1,5 PCB.
Termin dostawy: do 23.04.2014 r.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest materiałowy,
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Remigiusz Widera tel. 32 / 288 84 44 wew. 658.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj tel.32 / 288 84 44 wew. 639.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
 1. cenę netto układu dozowania,
 2. kartę katalogową - specyfikację techniczną urządzeń układu,
 3. warunki dostawy,
 4. warunki płatności,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 19.03.2014 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
 
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: