Krążnik tarczowy Ø 159 x 380 x 22

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
  1. Krążnik tarczowy Ø 159 x 380 x 22 – ilość 50 szt.
- termin dostawy: do dnia 18.04.2014 r.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
- zamawiający zastrzega, aby przedmiot był nowy oraz wolny od wad prawnych.
- atest materiałowy,
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela: Maciej Kukuła tel. 32 288 84 44 wew. 744, tel. kom. 502 590 937.
Informacje handlowe : Sylwester lazaj tel. 32 288 84 44 wew. 639,
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
  1. cenę netto za szt.,
  2. warunki płatności,
  3. warunki dostawy,
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. pod adresem: https://zakupy.zghboleslaw.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” wraz z dołączoną ofertą w pliku PDF.
Termin składania ofert do dnia. 02.04.2013r godz. 1300.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: